MOLTALER, s.r.o.
Ožvoldíkova 5
841 02 Bratislava 42, Slovensko
Mobile: +421 948 94 94 02
     +421 948 94 94 26
email:  moltaler@moltaler.eu
     plosina@moltaler.eu
web:   www.moltaler.eu

IČO: 46 546 316
DIČ: 2023444049
IČ DPH: SK2023444049

Spoločnosť je zapísaná v OR BA1 oddiel: Sro, vložka: 79200/B